INSCRIPCIÓ CURS PREPARACIÓ PART ORAL DELS CERTIFICATS D’ALEMANY

Tal com Direcció de l’EOI ha informat als alumnes, per normativa no poden continuar oferint les classes de conversa que s’impartien dins de l’horari lectiu, per la qual cosa i al marge dels nostres cursos de conversa per grups reduïts, l’Associació us oferirà una alternativa amb les següents característiques:

  • 12 sessions d’una hora fora de l’horari lectiu (quinzenals, a partir de mitjans d’octubre)
  • Entre 10 i 12 alumnes per classe
  • Classes directament pautades pel professorat de l’EOI de cada curs
  • Professorat expert que ha impartit les classes fins ara
  • Preu súper reduït: aportació econòmica de 25€ per les 12 sessions

Cal recordar que atès que les franges horàries ara es trobaran en horari no lectiu, és possible que tot i els esforços, no es pugui oferir a tothom la franja horària o el curs de la seva preferència. Addicionalment, els grups no s’obriran sense un mínim d’alumnes.

Comptem amb la vostra comprensió!

Si et vols inscriure, omple el següent formulari*


AlumneEx-alumneHorari desitjat:

Informem que aquestes dades tan sols les conservarem durant el present curs lectiu. Alhora que s'enmarquen a dins de la nostra política de privadesa a la que ens hauríeu de donar el vostre vist-i-plau:

No

Un cop haguem verificat que hi ha plaça lliure t’enviarem un avís de pagament per transferència.

És important deixar un correu que es consulti amb freqüència ja que disposaràs de màxim 48h per fer efectiu el pagament i fer-nos arribar el justificant per correu. Transcorregut aquest termini, la teva plaça serà adjudicada a la següent persona de la llista.

*Es tindrà en compte en primer lloc l’ordre d’inscripció i el pagament en termini quan se us demani en segon lloc