Classes de conversa en francès

S’esta estudiant la possibilitat de oferir classes de conversa en francès per a aquelles persones que han realitzat algun dels cursos d’estiu de francès que ofereix l’EOI i donar-les-hi així la oportunitat d’una certa continuïtat durant el curs lectiu. També per a aquelles que sense haver realitzat cap curs a l’estiu, estiguin matriculades o bé siguin antics alumnes de l’escola. Preguem contacteu amb l’associació a fi, segons la demanda, determinar-ne la viabilitat.